Landelijke campagne clientondersteuning

Afgelopen januari is de landelijke publiekscampagne & Co gestart met als doel cliëntondersteuning meer bekendheid te geven bij het grote publiek. Co staat voor cliëntondersteuner. De campagne is gestart door zorgkantoren, organisaties voor cliëntondersteuning en gemeenten om de bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning te vergroten. De campagne wordt gefinancierd door VWS.

Waarom deze campagne? 
De campagne is van groot belang, omdat (helaas) bij veel mensen nog niet bekend is dat zij recht hebben op onafhankelijke cliëntondersteuning en/of niet weten wat dit precies inhoudt.

Website
Op de website http://www.cliëntondersteuning.co.nl is informatie te vinden over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Op deze site kunnen cliënten eenvoudig een Co zoeken.

MEE
Ook bij MEE werken (onafhankelijk) cliëntondersteuners Wlz/Wmo/Jeugd (in Dordrecht) die beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning. Ze bespreken de wensen van cliënten rond zorg en ondersteuning en weten waar en hoe deze zorg aangevraagd moet worden.
De site bevat ervaringsverhalen, in de vorm van filmpjes en artikelen. In de komende maanden worden mensen onder meer via social media geattendeerd op de campagne.