Maak kennis met de leden van de centrale cliëntenraad (CCR)

De centrale cliëntenraad van MEE Plus bestaat uit zes leden. Hieronder stellen zij zich aan u voor:

Jos Stegeman Jos Stegeman – voorzitter: “Mijn bijdrage: ‘Denken in kansen’. Overtuigd zijn van het gaan ‘voor een goede zaak’. Gaan voor het maximaal haalbare. Inzet plegen vanuit cliëntenraad met regelmatig de casussen die spelen en je daar ook bij betrokken voelen”

Karel Jan Matthijs  Karel Jan Matthijs: ‘Ik zou graag zien dat kansarmen kansrijker worden’

Eelco Geleijnse Eelco Geleijnse‘Het werk van de CCR is geslaagd als er ondanks de vernieuwde wetgeving (die voor ons niet echt positief is) voor de cliënten van MEE een basis is gecreëerd waarop zij terug kunnen vallen’

Clemens Piena Clèmens Piena: ‘Mijn werk is geslaagd als ik een bijdrage heb kunnen leveren aan een bedrijfsvoering binnen MEE Plus, waarbij het belang van haar cliënten niet alleen belijd maar ook beleefd wordt in al haar facetten’

Carla Groenendal Carla Groenendal: ‘Vooral voor mensen met autisme probeer ik, en als het kan met veel andere lotgenoten en hun familieleden, wegen te vinden om hun leven zo aangenaam mogelijk te laten verlopen’

jan de borst cliëntenraad Jan de Borst: ‘Ik wil met de CCR de belangen van onze achterban op een effectieve en efficiënte manier behartigen en invloed kunnen uitoefenen op het organisatiebeleid.’