Mantelzorgcampagne Hoeveelhelperbenjij?

Op donderdag 14 april is de mantelzorgcampagne van de gemeente Nissewaard ‘Hoeveel helper ben jij?’ officieel gestart. Tijdens een startconferentie in Hekelingen, waarbij professionals uit zorg en welzijn uitgenodigd waren, benadrukte wethouder Dirk van der Schaaf het belang van de inzet van mantelzorgers. En het belang om mantelzorgers goed te ondersteunen en waarderen bij hun waardevolle inzet.

In opdracht van de gemeente heeft MEE in samenwerking met Stichting Welzijn Ouderen (SWO) een voorlichtingscampagne ontwikkeld waarbij het tijdig vinden van mantelzorgers centraal staat. Dit om overbelasting van de mantelzorgers te voorkomen. Uit de beleidsnotitie ‘Waardering en ondersteuning voor mantelzorgers in de Nissewaard’ blijkt dat tussen de 2300 en 2950 inwoners van Nissewaard tamelijk tot zwaar belast is met mantelzorgtaken.

Bewustwording
De campagne is breed. Alle (sport)verenigingen, kerken, moskeeën, buurthuizen, huisartsen, verzorgingshuizen en overige maatschappelijke organisaties ontvangen een informatiepakket van de gemeente. Het doel is dat mensen zich bewust worden van het feit ze mantelzorger zijn en tijdig ondersteuning vragen. Daarnaast richt de campagne zich nadrukkelijk ook op de inwoners. Vier mantelzorgers uit de gemeente hebben meegewerkt aan de campagne.

Paar klikken
In een paar klikken krijg je je belastbaarheid als mantelzorger in beeld. Kijk op www.hoeveelhelperbenjij.nl. Deze website bevat, naast meer informatie over de campagne, ook een korte mantelzorgtest. De verhalen en korte filmpjes van de mantelzorgers uit Nissewaard die mee hebben gewerkt aan de campagne staan ook op deze website.