MEE Plus

MEE ondersteunt mensen met een (vermoeden van een) beperking, bijvoorbeeld een lichamelijke, verstandelijke beperking, chronische ziekte of een vorm van autisme.

We gaan uit van de eigen kracht van de cliënt en zijn omgeving en willen zijn zelfredzaamheid vergroten. Ook geeft MEE gemeenten en organisaties inzicht in het werkveld, de wet- en regelgeving en de invloeden op het leven van en de omgang met iemand met een beperking. We reiken oplossingen aan, coördineren deze en we bouwen een duurzaam, informeel netwerk rondom deze mensen.

MEE is onafhankelijk van zorgaanbieders en instellingen. Een verwijzing of indicatie is niet nodig en de ondersteuning is kosteloos.

MEE Plus bestaat uit vijf regio’s met zes kantoren: MEE Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (Gorinchem), MEE Brabant Noord (Oosterhout), MEE Drechtsteden (Dordrecht), MEE Midden-Holland (Gouda) en MEE Zuid-Hollandse Eilanden (Spijkenisse). De ondersteunende diensten en staf zitten in Dordrecht.

Daarnaast maakt Mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning deel uit van de MEE Plus.

MEE Plus maakt deel uit van de landelijk dekkende vereniging MEE NL.

MEE Plus is geaccrediteerd volgens de ISO 9001-norm.

Beheer website
Wilt u contact met de beheerder van deze website? Stuur dan een e-mail naar: communicatie@meevivenz.nl of bel naar 088 123 7000 en vraag naar een medewerker van de afdeling marketing en communicatie.