Foto Regelmaatjes met certificaten

De eerste groep Regelmaatjes is geslaagd voor de training.