Tom training

MEE Plus organiseert sociale vaardigheids (SoVa) trainingen voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar met (een vermoeden van) een autisme spectrum stoornis. Deelname aan deze trainingen is gratis, en er is geen beschikking nodig van de gemeente.

Praktische informatie
De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten en een ouderavond, en wordt gehouden bij het MEE-kantoor in Gouda (Tielweg 3). Na voldoende aanmeldingen worden de bijeenkomsten ingepland vanaf oktober 2019.

Interesse?
Neem voor meer informatie en/of aanmelden contact op met het Servicebureau van MEE Midden-Holland via servicebureau.mh@meeplus.nl en/of T 0182 520333.