Vacature Onafhankelijk Cliëntondersteuner Jeugd

MEE Plus streeft naar een inclusieve samenleving, waarin mensen met en zonder beperking mee kunnen doen. We gaan uit van de eigen kracht van onze klanten en van de mensen die naast hen staan. Die eigen kracht activeren en benutten we zoveel mogelijk met Sociale Netwerkversterking, waarbij we uit gaan van mogelijkheden, niet van problemen. Onze medewerkers zijn flexibel, onderscheidend, een tikkeltje eigenwijs en trots op hun baan.

We hebben jarenlange kennis van en ervaring en met mensen met een licht verstandelijke beperking, verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, autisme, psychische problemen en chronisch zieken in regio, wijken en buurten. We kijken breed naar alle leefgebieden, en bieden cliëntondersteuning, maatschappelijke en preventieve ondersteuning, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.

MEE Plus heeft in Dordrecht de opdracht gekregen om onafhankelijke cliëntondersteuning verder te ontwikkelen en aan te bieden aan jeugdigen tot 21 jaar en hun ouders. De onafhankelijke cliëntondersteuning is gericht op het versterken van de zelfregie van inwoners en wordt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig geboden. De cliëntondersteuning is onafhankelijk van de toegang en/of (zorg)aanbieders. De onafhankelijke cliëntondersteuning wordt levensbreed (integraal) ingezet, maar heeft een focus op de hulp aan jeugdigen en hun ouders in het sociaal domein (Jeugdwet, Wmo, Participatiewet).

Onafhankelijk Cliëntondersteuner Jeugd
Voor 36 uur per week

Je kunt:

 • Onafhankelijk denken, handelen en positie innemen naast de hulpvrager met diens welzijn als kompas
 • Werken vanuit de kracht en regie van de cliënt, die je weet te versterken
 • Jeugdigen en ouders die vastgelopen zijn in het systeem van wet-en regelgeving, maar ook in zorgland, ondersteunen om te komen tot een gewenste situatie
 • Je bewegen en staande houden in de uiteenlopende situaties en omstandigheden van cliënten
 • Vanuit de inhoud gevraagd of ongevraagd adviseren over de situatie van de cliënt terwijl je de regie bij de cliënt laat
 • Binnen de professionele standaarden (beroepscode cliëntondersteuners) een zelfstandig oordeel vormen rondom de ondersteuning van cliënten
 • Bewust en beredeneerd keuzes maken in verantwoorde aanpak waarbij je put uit diverse methodes en technieken, en je de uitgangspunten van Sociale Netwerkversterking als basis van je handelen hanteert
 • Zelfstandig werken en zelf zorgen voor de juiste input van anderen
 • Samenwerken met formele en informele (onafhankelijke) cliëntondersteuners, waaronder het sociaal wijkteam en sociaal makelaars
 • Deze nieuwe functie en jezelf samen met je collega positief profileren en positioneren

Je bent:

 • Een inclusieve en positieve denker: iedere inwoner en dus iedere jongere doet er toe
 • Helder in je mondelinge en schriftelijke communicatie, die je kunt afstemmen op de mogelijkheden van de cliënt
 • Actief en oplossingsgericht, waarbij je zo nodig de confrontatie niet uit de weg gaat
 • Verbindend en in staat vlot en goed werkbare relaties aan te gaan met partnerorganisaties
 • Gericht op de versterken van de zelfregie van inwoners, waarbij je de mogelijkheden van het sociaal netwerk, ervaringsdeskundigen en/of informele cliëntondersteuning benut
 • Bekend met de zorg- en ondersteuningsstructuur in de Drechtsteden en Zuid-Holland Zuid
 • Zelfstandig terwijl je in verbinding blijft met collega’s en organisatie en je laat adviseren
 • Stressbestendig, benaderbaar, zichtbaar en aanspreekbaar, gericht op samenwerken en dienstbaar zonder je professionaliteit te verliezen

Je hebt:

 • Aantoonbare kennis/expertise van en ervaring met het bieden van cliëntondersteuning aan jeugdigen (t/m 21 jaar) en hun ouders, en je weet de meerwaarde en de uniciteit daarvan te onderbouwen en uit te dragen, waaronder:
  o Het bieden van informatie en advies
  o Het verhelderen van de (ondersteunings)vraag
  o Het bieden van ondersteuning bij de toegang tot het sociaal domein, waaronder het ondersteunen bij bezwaar en beroep
  o Ondersteunen bij het gebruik van voorzieningen (keuze (zorg)aanbieder, keuze zorg in natura of PGB), ondersteuningsplan, herindicatie)
 • Kennis van de inhoud, mogelijkheden en onderlinge verhoudingen van de Jeugdwet, Participatiewet, WLZ, Wmo en wet passend onderwijs
 • Kennis van de meldcode, die je aantoonbaar verantwoord kan hanteren
 • Inzicht in de gevolgen van beperkingen of psychische aandoeningen op het functioneren van een jongere nu en in zijn toekomst
 • Een afgeronde HBO-opleiding en enkele jaren ervaring als cliëntondersteuner
 • Regie over je eigen professionaliteit, waarbij je zorgt voor de nodige bijscholing rondom expertise over klachtregelingen en bezwaar- en beroepsprocedures

Ons aanbod:

 • Een dynamische, gevarieerde baan in een prettige werkomgeving
 • Een werkplek binnen een professionele, sociale en zakelijke omgeving met gemotiveerde collega’s
 • Een contract voor bepaalde tijd, vooralsnog aangegaan voor een jaar
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de cao Gehandicaptenzorg, functiegroep 50, minimaal € 2.345,- tot maximaal € 3.505,- bruto per maand bij een fulltime werkweek van 36 uur
 • Prima secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de cao Gehandicaptenzorg

Het betreft een nieuwe functie vanuit extra overheidsmiddelen om een betere positionering van cliëntondersteuning mogelijk te maken. Tot en met eind 2020 zal Movisie meekijken en denken in de doorontwikkeling van deze functie. De functie is gepositioneerd binnen MEE Plus doch buiten de Sociaal Wijkteams in Dordrecht. Hiërarchische aansturing zal gebeuren door de clustermanager van MEE Plus in de Drechtsteden. Standplaats is ons kantoor in Dordrecht.

Solliciteren:
Voor meer informatie over onze organisatie kun je terecht op onze website www.meeplus.nl. Voor overige vragen kun je contact opnemen met Ariadne Pors, T 06 511 097 02. Je schriftelijke sollicitatie kun je tot uiterlijk 22 juli sturen naar secretariaatdrechtsteden@meeplus.nl. De gesprekken staan gepland voor 25 juli.
Ook kandidaten uit het doelgroepenregister van de Participatiewet nodigen we van harte uit te solliciteren.