Verdere uitbreiding digitale Wlz-wijzer

Anderhalf jaar na de lancering van de website www.meeroverwlz.nl, hebben we deze verder uitgebreid met nog meer informatie over het regelen van langdurige zorg conform de Wlz (Wet langdurige zorg).

De informatie die er bij gekomen is, gaat over de eigen bijdrage en over mogelijkheden voor het aanvragen van extra zorg. Onze cliëntondersteuners ervaren in hun dagelijkse praktijk dat zorgvragers, die een beroep willen doen op de Wlz, de regels en procedures daarvoor veel te ingewikkeld vinden. Hierdoor zoeken ze lang naar de juiste instantie en de best passende zorg. En krijgen ze niet altijd de zorg en ondersteuning die het beste bij hun persoonlijkheid en situatie past.

Duidelijke taal
Er bestaan meer websites met informatie over Wlz, maar de teksten daarvan zijn meestal te moeilijk voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en laaggeletterden. Bovendien is de gezochte informatie vaak versnipperd. Op www.meeroverwlz.nl staat de benodigde informatie bij elkaar, gedoseerd in korte teksten en in duidelijke taal. Bij de opzet van de website is rekening gehouden met mensen met een motorieke, visuele, auditieve en/of lichte verstandelijke beperking.

Nieuwe informatie
Onlangs is er informatie aan toegevoegd over de eigen bijdrage voor langdurige zorg en welke factoren daarop invloed hebben. Ook staat er nu uitleg op over extra zorg die iemand kan krijgen, bovenop het zorgprofiel. Het gaat om gevallen waarbij het zorgprofiel niet toereikend is, bijvoorbeeld als iemand palliatief terminale zorg nodig heeft of gespecialiseerde epilepsiezorg.

Boekjes
Voor mensen die informatie liever van papier lezen, hebben we boekjes ontwikkeld met dezelfde informatie als op de website. Deze zijn bij iedere MEE-organisatie verkrijgbaar. Ook kan iedereen met een Wlz-indicatie gratis bij ons terecht voor meer informatie en ondersteuning.

Cliëntondersteuning
Onze Wlz-cliëntondersteuners helpen mensen met een beperking en chronisch zieken bij het maken van keuzes en het oplossen van vraagstukken bij de zorgvraag. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van de positie van de cliënt, zodat deze zelf weloverwogen keuzes kan maken. Onze cliëntondersteuners werken onafhankelijk van de indicatiesteller, zorginkopers en zorgaanbieders. Iedereen met een Wlz-indicatie mag gratis onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE inschakelen.