Hoe neem ik mensen aan uit het doelgroepregister?

(door Arthur Moen integrale arbeidscoach/ jobcoach bij MEE Plus)

Het valt vaak niet mee om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Het is een vaak lang en ingewikkeld proces. Veel werkgevers, re-integratiecoaches of klantmanagers bijten hun tanden er op stuk. Veel trajecten mislukken;  met als gevolg een hoop frustratie en teleurstelling.

 Als arbeidscoach heb ik de afgelopen jaren heel wat re-integratietrajecten van dichtbij mogen begeleiden. Sommigen met een duurzaam resultaat, maar ook veel trajecten die uiteindelijk strandden. In deze blog 8 tips om te komen tot een duurzame plaatsing van een werknemer:

  1. Een duidelijke match

Niet iedere werkzoeker past binnen de bedrijfscultuur van een bedrijf. Waar voelt de werkzoeker zich op zijn gemak, past hij binnen het team  en hoe kan hij zich het best ontwikkelen? Het is goed om dit als werkgever in kaart te brengen en niet direct de eerste de beste kandidaat aan te nemen.

  1. Pas de functie aan (jobcarving)

Soms is het nodig de functie aan te passen om tot een succesvolle plaatsing te komen. Dit kan zijn minder uur, bepaalde taken niet of nog niet uitvoeren of het aanpassen van de werkplek of werkomgeving. Geef de werknemer daarbij de tijd om nieuwe vaardigheden aan te leren.

  1. Wees als team voorbereid

Het is belangrijk dat de collega’s op de hoogte zijn van de nieuwe werknemer en iets weten  van zijn achtergrond. Laat hen weten waar ze rekening mee moete houden in het werk. Hoe moet iemand aangestuurd worden of waar heeft hij hulp bij nodig.  Benoem vooral niet iemands diagnose!

Wanneer er rekening wordt gehouden met de werknemer zal deze zich eerder veilig en vertrouwd voelen binnen het bedrijf.

  1. Bouw de uren op

Geef de werknemer de tijd om stapsgewijs zijn nieuwe ritme zich eigen te maken. Het is soms een te grote stap om direct fulltime te gaan werken.  Het opbouw van uren is daarom raadzaam. Dit kan tijdens een onbetaalde proefplaatsing bijvoorbeeld; waarbij de werknemer zijn uitkering behoudt en toch aan de slag kan.

  1. Geef veel aandacht aan de inwerkperiode

Stel een plan op waarin de uren en werkzaamheden langzaam worden opgebouwd. Zorg voor korte pauzes en verdeel grote opdrachten in kleinere taken. Zorg dat de nieuwe werknemer op de hoogte is van de regels en procedures binnen het bedrijf. Een jobcoach kan ingeschakeld worden om het inwerkproces op zich te nemen en de eerste periode intensief met de werknemer op te trekken.

  1. Koppel de werknemer aan een vertrouwenspersoon

Houd regelmatig contact met de werknemer, zodat je weet hoe het met hem of haar gaat en of er nog aanpassingen op de werkvloer of in het inwerkproces nodig zijn. Zorg voor een vertrouwenspersoon op de werkvloer. Dit kan een naaste collega zijn, maar is in de regel niet de werkgever zelf.

  1. Zet een jobcoach in

Deze professional, gesubsidieerd door het UWV of gemeente, kunt u uitgebreid informeren over wet- en regelgeving en subsidiegelden en helpt bij het halen van de leerdoelen van uw  werknemer.

Zorg voor wekelijks contactmomenten met deze jobcoach en schakel deze direct in bij afwezigheid of ziekte van de werknemer.  De integrale arbeidscoach (jobcoach)  van MEE geeft ook nog een ondersteuning in de thuissituatie.

  1. Herken het gedrag van je werknemer.

Soms lijkt het dat de werknemer niet gemotiveerd overkomt.  Dit kan soms het geval zijn.

Vaak spelen er ook andere dingen die maken dat iemand niet gemotiveerd lijkt. Iemand kan zich niet op zijn gemak voelen  of een gebrek aan zelfvertrouwen hebben. Soms zijn er problemen thuis.  Probeer verder te kijken dan gedrag, veel oorzaken van iemands gedrag zijn namelijk niet zichtbaar. Bespreek de signalen met de jobcoach zodat er actie ondernomen kan worden.

Niet iedere werkzoeker past binnen de bedrijfscultuur van een bedrijf. Waar voelt de werkzoeker zich op zijn gemak, past hij binnen het team  en hoe kan hij zich het best ontwikkelen?

Wilt u direct weten wat het aanbod in uw gemeente is?