Hoe wordt een garantiebaan duurzaam?

(door Arthur Moen integraal arbeidscoach bij MEE Plus)

Het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk mensen aan het werk te helpen. Je zoekt een vacature of creëert er een. Je zoekt een kandidaat met een passend profiel, faciliteert een ontmoeting en klaar.

In mijn werk als integraal arbeidscoach zie ik, dat er vaak meer nodig is om tot een succesvolle en duurzame plaatsing te komen. De kandidaten die ik coach hebben meestal een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt en vallen binnen het zogenaamde “doelgroepenregister”. Dit houdt vaak in dat er een aanpassing nodig is op de werkplek of extra begeleiding. Hoewel iedereen bij de start van goede wil is, zie ik in de praktijk vaak vroegtijdig dienstverbanden stranden. Er zijn maar enkele dienstverbanden ook echt duurzaam, waarmee ik bedoel: kandidaten die in vaste dienst komen bij een bedrijf.

In mijn ogen zijn er een paar belangrijke sleutels die leiden tot een duurzaam dienstverband:

  • De persoonlijke situatie van de werknemer moet op orde zijn op alle levensgebieden zoals: financiën, huisvesting, gezondheid, vrije tijd, sociale contacten, netwerk, gezonde voeding,  psychisch en lichamelijk functioneren.
  • Een werkmaatje op de werkvloer die dient als vertrouwenspersoon en eerste aanspreekpunt van de werknemer. Iemand die de beperkingen kan vertalen naar collega’s, voor de werknemer kan opkomen, maar ook kan corrigeren als dat nodig is.
  • Instanties die meebewegen in situaties die daarom vragen. Hiermee bedoel ik: niet altijd alle geldende afspraken willen volgen, maar aanpassingen durven maken om een situatie vooruit te helpen. Bijvoorbeeld met extra begeleidingsuren op de werkvloer of iemand meer tijd geven uren op te bouwen en vertrouwd te raken met het bedrijf

De integrale arbeidscoach van MEE ondersteunt werknemers, werkgevers en instanties bij het duurzaam inzetten van mensen met een arbeidsbeperking. De integrale aanpak; waarbij er naast werk aandacht en hulp is op alle levensgebieden zorgt voor een betere inzetbaarheid van de werknemer en minder uitval. Een maatje wat door deze arbeidscoach getraind wordt op de werkvloer, zorgt ervoor dat er meer bewustwording en wederzijds begrip komt tussen de werkgever en werknemer. En als we als instanties ook soms buiten de lijntjes durven te kleuren, wordt mensen aan het werk houden ook echt duurzaam.

Wilt u direct weten wat het aanbod in uw gemeente is?