Integrale Arbeidscoach: gemotiveerd personeel duurzaam aan de slag

Goed personeel vormt het kloppend hart van iedere organisatie. Maar waar vindt u die gemotiveerde en kundige medewerkers? Mensen met een beperking willen graag aan de slag, maar hebben moeite een passende baan te vinden. Het aannemen en begeleiden van iemand met een beperking lijkt soms complex. Dat is zonde, want een beperking hoeft zeker geen belemmering te zijn! De Integrale Arbeidscoach van MEE Plus heeft als doel mensen met een beperking aan de slag te krijgen én te houden. Daartoe bieden we praktische ondersteuning op de werkvloer, maar ook in de privésituatie van de kandidaat. Zo komen werkgever en werknemer samen tot een succesvolle en duurzame arbeidsrelatie.

Onze versterking bij werken met een beperking biedt veel voordelen. Ook voor uw organisatie:

  • Sterk gemotiveerde medewerkers
  • Vaak met verrassende capaciteiten, kennis en kunde
  • Verhoging van productiviteit en effectiviteit van uw organisatie
  • Verlaging van het ziekteverzuim
  • Invulling maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Voorbereid zijn op toekomstige ‘quotum wetgeving’

In vier stappen op weg
Natuurlijk brengt een beperking ook uitdagingen met zich mee. De UWV-erkende Integrale Arbeids­coach biedt gedegen ondersteuning in elke fase van de arbeidsrelatie. Van het vinden van de juiste match, tot het effectief inzetten van een werknemer met een beperking. We helpen u op weg naar een waarde­volle samenwerking.

1. Werkfit
Voorbereiding op re-integratie van de kandidaat, waarbij structuur, ritme en een gezonde leefstijl centraal staan. Een sterk begin helpt ziekteverzuim en uitval te beperken of te voorkomen.

2. Toeleiding naar werk
Informatie en training voor uw organisatie op het gebied van wet- en regelgeving, subsidieregelingen, herkennen van de signalen van een beperking, de dagelijkse omgang en het inrichten van de werkplek. Daarnaast wordt gewerkt aan de werknemerskwaliteiten en een reëel profiel van de kandidaat, zodat de functie gericht kan worden ingevuld.

3. Duurzaam aan de slag
De Integrale Arbeidscoach faciliteert de ontmoeting en verbinding van werkgever en (kandidaat)werknemer in de opstartfase en helpt de juiste persoon op de juiste plek te krijgen. Daarnaast bieden we interventie bij uitval, ondersteuning bij dreigende verstoringen van werkrelaties en evaluatie- en voortgangsgesprekken met de leidinggevende.

4. Nazorg
Met de Integrale Arbeidscoach zetten we in op een duurzame en succesvolle arbeidsrelatie. Daarom kan de arbeidscoach gedurende een jaar na de start van het traject nog een aantal uren worden ingezet om u te helpen wanneer u tegen vragen of problemen aanloopt.

Meer weten over het inzetten van de Integrale Arbeidscoach in uw bedrijf?
Neem contact met ons op:

Alblasserwaard / Vijfheerenlanden | 0183 69 16 00
Brabant Noord | 0416 67 55 00
Drechtsteden | 078 750 89 00
Midden-Holland | 0182 52 03 33
Zuid-Hollandse Eilanden | 0181 33 35 07

Wilt u direct weten wat het aanbod in uw gemeente is?