Meedoen mogelijk maken

Voor mensen met een beperking is het vanzelfsprekend dat ze willen meedoen in de samenleving. Liefst op eigen kracht werken aan een gelukkig en waardevol leven.

Zij zíjn immers meer dan hun beperking. Maar onderwijs, werk, zelfstandig wonen, regels, geld, gezondheid en sport, kosten wel vaak meer energie en doorzettingsvermogen. Ook van hun omgeving.

MEE ondersteunt cliënten, zodat ze grip krijgen op hun leven. Onafhankelijk van aanbieders, gemeenten en verzekeraars bekijken wij wat nodig is. Dat doen we daadkrachtig: licht waar het kan en intensief waar nodig. Complexe situaties behandelen we doeltreffend.

We kijken naar de mogelijkheden van de mensen, hun leefsituatie, talenten en wensen, en bouwen aan hun kracht. Belangrijk is dat ze een sociaal netwerk hebben. Andere professionals, vrijwilligers en mantelzorgers laten we zo goed mogelijk aansluiten op onze hulp.

Daarbij gaan we uit van de drie-eenheid:
• Leren & ontwikkelen: we trainen en scholen mantelzorgers en professionals zodat ook zij weten hoe ze onze cliënten in hun kracht kunnen zetten.
• Meedoen: we helpen drempels te slechten, zodat cliënten weer kunnen en durven deelnemen.
• Versterken: samen met de cliënten lossen wij problemen op -duurzaam en op tijd- om ook voor de samenleving erger te voorkomen en hogere kosten te vermijden.

Zo werken wij. Dat is wat we doen. Landelijk, onafhankelijk. In elke gemeente en voor elke beperking

Meedoen mogelijk maken. Dat is wat we doen.

Wilt u direct weten wat het aanbod in uw gemeente is?