Meedoen voor iedereen weer stap dichterbij

Vandaag, op 14 juli, wordt het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking in Nederland echt van kracht. Op 14 juni jl. werd het verdrag ondertekend in New York en nu, 30 dagen later, treedt het officieel in werking.

Het verdrag geeft mensen met een beperking dezelfde rechten als ieder ander. Hiermee komt een samenleving waarin iedereen meedoet, binnen bereik. Een heel mooie dag dus!

Dit betekent dat we steeds verder gaan met de beweging om de samenleving aan te passen aan een zo breed mogelijke groep burgers. Ook degenen met bijvoorbeeld verstandelijke, lichamelijke, psychische of sociale beperkingen. Er gebeurt al veel op dat gebied, maar het VN-verdrag vraagt om een stap extra. Het stimuleert de bewustwording en zet aan tot verdere acties.

Wat betekent dit VN-verdrag nou precies?

Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking schept verplichtingen voor iedereen. Voor de regering, voor gemeenten, voor bedrijven, scholen, clubs en verenigingen. Gebouwen of voorzieningen moeten toegankelijk zijn voor iedereen enĀ informatie moet begrijpelijk zijn voor alle mensen. Dit zijn maar een aantal voorbeelden.

Samen met u werken we graag aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Helpt u mee?

Samen met u werken we graag aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Helpt u mee?

Wilt u direct weten wat het aanbod in uw gemeente is?