‘Na de beroerte van mijn vrouw veranderde alles’

Het leven van Henk verandert enorm als zijn vrouw een beroerte krijgt. Naast alle emoties komen veel praktische zaken op hem af.

‘We wilden niet dat mijn vrouw naar een verpleeghuis zou gaan. Maar we zagen door de bomen het bos niet meer bij het organiseren van de nodige zorg voor thuis. Wat moet je veel regelen en uitzoeken als je zorg nodig hebt!’

De huisarts wijst Henk op de diensten van MEE. Iedereen met een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) kan gebruik maken van onafhankelijke cliĆ«ntondersteuning van MEE. MEE helpt u onafhankelijk en zonder kosten bij het vinden van goede passende zorg. ‘Manon van MEE heeft ons heel goed op weg geholpen. We hebben nu een persoonsgebonden budget waarmee we zelf zorg inkopen. Daar komt veel bij kijken, ook daar adviseert Manon ons goed bij.’

'Dankzij MEE kunnen we de zorg en hulp thuis goed organiseren'

Wilt u direct weten wat het aanbod in uw gemeente is?