Lancering website over prikkelverwerking bij mensen met autisme en een verstandelijk beperking

 

Op 22 april 2020 is de website sensonate.nl online gegaan. Sensonate.nl is hét digitale platform waar je ervaringen, kennis en hulpmiddelen vindt op het gebied van prikkelverwerking bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking. Dat deze kennis breed beschikbaar komt is hard nodig. Veel mensen met autisme en een verstandelijke beperking hebben dagelijks last van prikkels. Door beter te begrijpen hoe mensen met autisme en een verstandelijke beperking prikkels beleven, kunnen ze de sensatie ervaren van een goed leven. Sensonate.nl biedt hiervoor de informatie én inspiratie!

De website bevat 4 onderdelen:
1. Kennis: Duidelijke uitleg in woord en beeld van begrippen rondom autisme, verstandelijke beperking, prikkels, prikkelverwerking en ‘een goed leven’;
2. Ervaringen: Ervaringsverhalen die inspireren om anders te kijken naar gedrag en om signalen van onder- en overprikkeling eerder te herkennen en bespreekbaar te maken;
3. Tips: Handvatten voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking, hun ouders, begeleiders en leerkrachten, voor de dagelijkse begeleiding bij prikkelverwerking;
4. Hulpmiddelen: verwijzingen naar vragenlijsten, methodieken en hulpmiddelen voor aanpak-op-maat bij hulpvragen op het gebied van prikkelverwerking, autisme en verstandelijke beperking.
De website is zo ingericht dat je via een filter kunt zoeken, zodat de informatie aansluit bij wat je nodig hebt.

Sensonate.nl gaat over prikkelverwerking bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en een verstandelijke beperking (VB) van alle denkbare niveaus. Het verwerken van de continue stroom van geluiden, beelden, informatie en alle andere prikkels die op ons af komen, vraagt om een adequaat ‘verwerkingssysteem’ in onze hersenen. Dat systeem filtert welke prikkels belangrijk zijn voor ons welzijn en welke niet, en zorgt ervoor dat we op een passende manier hierop reageren. Veel mensen met autisme ervaren echter problemen met die prikkelverwerking in hun hersenen. In het bijzonder mensen met autisme en een verstandelijke beperking hebben hier vaak dagelijks last van.

Wetenschappelijke basis van sensonate.nl
De website is het eindproduct van het participatief actie onderzoek De Sensatie van een Goed Leven (SGL) dat is gefinancierd door ZonMw. Onder de bezielende leiding van dr. Jeanet Landsman, senior onderzoeker en hoofd van de afdeling Toegepast GezondheidsOnderzoek bij Gezondheidswetenschappen-Universitair Medisch Centrum Groningen, werken ruim vijftig netwerkpartners samen, waaronder zorginstellingen, scholen en kennisinstituten en daarnaast een aantal ervaringsdeskundige ouders en mensen met autisme (met en zonder een verstandelijke beperking) op eigen titel. Zij hebben gezamenlijk de thema’s vastgesteld die op de website aan de orde komen, met de meest recente wetenschappelijke kennis als basis. De website is ontworpen en gebouwd door OQTOO en partners uit het netwerk Overstekend Wild. Sensonate.nl wordt gekoppeld aan de website autisme.nl, de website van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA).