Werken aan kwaliteit

We willen de kwaliteit van onze dienstverlening continu verbeteren. Daarom houden we cliënttevredenheidsonderzoeken en publiceren we ons jaarplan en jaarverslag. Omdat we voldoen aan de kwaliteitsnormen van ISO mogen wij het ISO- certificaat voeren.

Kwaliteitskeurmerk ISO

Onze kwaliteit van dienstverlening laten we jaarlijks toetsen op basis van de ISO- normering. MEE voldoet aan deze kwaliteitsnormen en daarom voeren wij het ISO-certificaat.


Verwijsindex Risicojongeren

De Verwijsindex Risicojongeren (VIR) is een landelijk hulpmiddel om onderlinge afstemming tussen professionals te versterken. De Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van de jeugdigen en jongvolwassenen (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie, maar het wordt duidelijk welke andere hulpverlener zich mogelijk ook actief met de situatie van dit kind (jongere) bezig houdt.

Het geeft hulpverleners binnen verschillende organisaties inzicht in elkaars betrokkenheid bij een individuele jongere. Het gebruik van de verwijsindex draagt bij aan effectiever samenwerken van hulpverleners en gemeenten.

  • Door de meldingen in de VIR weten hulpverleners sneller of een kind bekend is bij een collega, zodat zij samen kunnen overleggen over de beste aanpak.
  • Het gaat om ‘risicosignalen’: er moeten aanwijzingen zijn dat er echt iets aan de hand is.
  • De regeling van de verwijsindex is opgenomen in de nieuwe Jeugdwet.
  • De VIR is wettelijk verplicht. Dat wil zeggen: dat er een VIR is. Het melden aan de VIR is een recht, niet een plicht.

MEE Plus werkt met de VIR of met een van de onderliggende regionale systemen en heeft zich er aan verbonden middels een ondertekend convenant.