Wijkteam Crabbehof

Wijkteam Crabbehof werkt vanuit Trefpunt De Nieuwe Stoof. Dit is één van de wijkcentra in Dordrecht die de functie van laagdrempelige ontmoetingsplek heeft. Het wijkcentrum is ook een leerwerkbedrijf; wijkbewoners met een uitkering of een belemmering kunnen hier terecht. Meedoen en zelfredzaamheid van bewoners zijn sleutelbegrippen. Het wijkteam heeft dit jaar als doel om van het wijkcentrum een ontmoetingsplek te maken, waar bewoners, vrijwilligers, leerlingen en professionals samenwerken, meedoen en elkaar helpen.

Het wijkteam werkt vanuit Trefpunt De Nieuwe Stoof.
Trefpunt De Nieuwe Stoof
De Savornin Lohmanweg 100
3317 LA Dordrecht