Wijkteam Nieuw Krispijn

Wijkwerk in Nieuw-Krispijn gaat om het creëren van een positieve spiraal. Heb je het leuk en naar je zin, dan doe je eerder mee. Dan word je verdraagzamer en nieuwsgieriger naar een ander. Je neemt eerder initiatieven. Je voelt je meer verantwoordelijk. Wijkwerk in Nieuw-Krispijn gaat ook over het verminderen van angst. Angst voor de ander, voor het nieuwe, het onbekende of om een eerste stap te zetten.

Wij stimuleren en inspireren mensen om mee te doen en betrokken te raken bij de eigen wijk en bij medewijkbewoners. Om dat te bereiken, organiseren we activiteiten om met zoveel mogelijk wijkbewoners in contact te komen en om bewoners te informeren over actuele ontwikkelingen in de wijk. Wij bieden hen kansen en mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen en zo eigen kracht te ontwikkelen om steeds meer te participeren in de samenleving. Zodat ze via meer zelfvertrouwen, eigen kracht, meer sociale binding krijgen en wellicht ook sociale stijging. Zo werken we als ‘verbindingsmakelaars’ aan een opwaartse spiraal.
Het wijkteam werkt vanuit De Prinsemarij.
De Prinsemarij
Nassauweg 2
3314 JR Dordrecht