Wijkteam Wielwijk

Wijkteam Wielwijk wil meer inzetten op activiteiten voor kinderen en jongeren in de wijk en wil ervoor zorgen dat iedereen weet wat er te doen is. Talenten van jongeren worden hierbij ingezet. Het wijkteam maakt zich sterk voor meer betrokkenheid van ouders bij de opvoeding van hun kinderen en het letten op overgewicht. Ook willen we de eigen kracht van mensen met een beperking en ouderen versterken, zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Tot slot: onbekend maakt onbemind, als we iets willen bereiken moeten we elkaar meer opzoeken.

Het wijkteam werkt vanuit wijkcentrum De Admiraal.
Wijkcentrum De Admiraal
Admiraalsplein 168
3317 BC Dordrecht